top of page

פרטי התקשרות
שם העסק: ביטי אילת
כתובת העסק: רחוב אילת 27 (מרכז מסחרי רסקו)
שם איש קשר: גולן חמו
טלפון: 050-3635842
טלפון לתיאום חניה נגישה: 050-3635842

טלפון לתיאום ליווי: 050-3635842

אנשים עם מוגבלות בשמיעה יכולים לצור איתי קשר ב:
SMS: טלפון 050-3635842

חניות נכים: יש צמודה לחנות
 

דרך הגישה למבנה: 
מה המרחק מהחניה אל הכניסה? (במטרים)? עד 20 מטר
האם ישנם מדרגות בדרך? כן, קיימת התגברות על הפרש גובה כ
- 20 מטר לצד ימין של המדרגות
האם קיים מאחז יד לצדי המדרגות? לא
האם קיימים סימני אזהרה במדרגות? לא
האם קיימת רמפה בדרך? כן

האם ישנם מדרגות לפני הדלת? לא

מעלית
האם ישנה מעלית? לא


השירותים

האם יש שירותי נכים קרוב? לא

ניתן לבקש לבקש מידע נגיש לפי האפשרויות הבאות: 

ניתן לבקש את עזרת הצוות

קיימת מסך הזמנות / אפליקציה להזמנה דרך הטלפון במקום

 

bottom of page